2022/03/02 - Korea Pólnocna zza uchylonych drzwi - spotkanie autorskie - Galeria4Arte, Częstochowa