2018/07/07 - 500-na akceptacja FIAP

500-na akceptacja Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP na międzynarodowych konkursach fotograficznych